Stories at Ponta Negra, Manaus Amazon, Brazil

Images at Ponta Negra, Manaus Amazon, Brazil