Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko? Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn #phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам


Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам
Tại #Phuyen còn có Ghềnh Đá Đĩa trên cạn các bạn ạ
Nằm ngay trong huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều danh thắng đẹp tuyệt trần 
Thác Vực Hòm, hay còn gọi Vực Hòm, đúng là một trốn bồng lai tiên cảnh
Cũng đc kết hợp bởi các khối đá Bazan giống như Ghềnh Đá Đĩa, nên mình mạn phép đc gọi đây là Ghềnh Đã Đĩa trên cạn
Nơi đây chỉ hợp cho những bạn nào thực sự đam mê khám phá và phượt, vì đường đi rất là khó, đg đa số là đất và rất nhiều sỏi, lên núi, xuống vực, đg đi rất nguy hiểm nhé
Mình cũng chỉ mới trải nghiệm ngày CN vừa rồi
Các bạn thấy ảnh m chụp ở đây có đẹp ko?
Liên hệ với #Chenhousephuyen, chúng mình sẽ đồng hành cùng chuyến đi của các bạnnnn
#phuyentrip #tuyan #vuchom #viettravel #travel #vntrip #homestayphuyen #tuyhoa #homestay #vietnam #phượt #dulich #ghenhdadia #toithayhoavangtrencoxanh #baixep #trảinghiệm #Фуйен #Вьетнам

Comments 1