Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄. . Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨. . Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻. . Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng : 📍 421A Võ Văn Tần Q.3 📍 112A Trần Quang Diệu Q.3 Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥. . Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻. . #saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo


Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo
Tổng hợp các mẫu unicorn restock tại @upzstore @upz.store hôm nay nhé cả nhà 🦄🦄🦄.
.
Balo giá lẻ 250.000 Đ, kích thước 30cm x 40cm, chất liệu dù chống thấm nhẹ ✨.
.
Bán sỉ từ 50 cái, nhận đặt hàng tất cả các mẫu đơn hàng tối thiểu 50 cái, vui lòng liên hệ Zalo 0902365002 👌🏻.
.
Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại hai cửa hàng :
📍 421A Võ Văn Tần Q.3
📍 112A Trần Quang Diệu Q.3
Hoặc đặt hàng qua Instagram @upzstore, Facebook.com/upzstore nhé 💥.
.
Xem thêm nhiều hình ảnh sản phẩm hơn tại Instagram @upzstore @upz.store 👈🏻👈🏻👈🏻.
.
#saigon #saigonese #girl #hanoi #cantho #danang #girls #pastel #pink #upzstore #vietnam #vietnamese #ulzzang #ulzzangstyle #koreanstyle #ulzzangfashion #koreanfashion #kpop #backpack #balo

Comments 35

Likes 946 (last 100 likes only)