@sanhanggiasi ◼️Shop luôn bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền nếu như sản phẩm không giống hình (video), sản phẩm kém chất lượng hoặc bất kỳ lỗi nào trên túi. Shop luôn tuyển CTV toàn quốc. Khách sỉ inbox hoặc gọi điện trực tiếp trao đổi. ◼️ 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 💰 ☎️ Zalo: 0817 987 789/ 081 6666 038 💻 Chi tiết sản phẩm tại Fanpage https://www.facebook.com/sanhanggiasicom/ 💻Website: http://sanhanggiasi.com/ 🏠Address : 16/41/75 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3 #sanhanggiasi #fengshuigem #gucci #hermes #valentino #louisvuitton #dior #chanel #fendi #prada #bag #shoes #kelly #brikin #suitcase #shoeskid


@sanhanggiasi
◼️Shop luôn bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền nếu như sản phẩm không giống hình (video), sản phẩm kém chất lượng hoặc bất kỳ lỗi nào trên túi. Shop luôn tuyển CTV toàn quốc. Khách sỉ inbox hoặc gọi điện trực tiếp trao đổi.
◼️ 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 💰
☎️ Zalo: 0817 987 789/ 081 6666 038
💻 Chi tiết sản phẩm tại Fanpage https://www.facebook.com/sanhanggiasicom/
💻Website: http://sanhanggiasi.com/
🏠Address : 16/41/75 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3

#sanhanggiasi #fengshuigem #gucci #hermes #valentino #louisvuitton #dior #chanel #fendi #prada #bag #shoes #kelly #brikin #suitcase #shoeskid
@sanhanggiasi
◼️Shop luôn bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền nếu như sản phẩm không giống hình (video), sản phẩm kém chất lượng hoặc bất kỳ lỗi nào trên túi. Shop luôn tuyển CTV toàn quốc. Khách sỉ inbox hoặc gọi điện trực tiếp trao đổi.
◼️ 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 💰
☎️ Zalo: 0817 987 789/ 081 6666 038
💻 Chi tiết sản phẩm tại Fanpage https://www.facebook.com/sanhanggiasicom/
💻Website: http://sanhanggiasi.com/
🏠Address : 16/41/75 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3

#sanhanggiasi #fengshuigem #gucci #hermes #valentino #louisvuitton #dior #chanel #fendi #prada #bag #shoes #kelly #brikin #suitcase #shoeskid
@sanhanggiasi
◼️Shop luôn bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền nếu như sản phẩm không giống hình (video), sản phẩm kém chất lượng hoặc bất kỳ lỗi nào trên túi. Shop luôn tuyển CTV toàn quốc. Khách sỉ inbox hoặc gọi điện trực tiếp trao đổi.
◼️ 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 💰
☎️ Zalo: 0817 987 789/ 081 6666 038
💻 Chi tiết sản phẩm tại Fanpage https://www.facebook.com/sanhanggiasicom/
💻Website: http://sanhanggiasi.com/
🏠Address : 16/41/75 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3

#sanhanggiasi #fengshuigem #gucci #hermes #valentino #louisvuitton #dior #chanel #fendi #prada #bag #shoes #kelly #brikin #suitcase #shoeskid
@sanhanggiasi
◼️Shop luôn bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn lại tiền nếu như sản phẩm không giống hình (video), sản phẩm kém chất lượng hoặc bất kỳ lỗi nào trên túi. Shop luôn tuyển CTV toàn quốc. Khách sỉ inbox hoặc gọi điện trực tiếp trao đổi.
◼️ 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 💰
☎️ Zalo: 0817 987 789/ 081 6666 038
💻 Chi tiết sản phẩm tại Fanpage https://www.facebook.com/sanhanggiasicom/
💻Website: http://sanhanggiasi.com/
🏠Address : 16/41/75 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3

#sanhanggiasi #fengshuigem #gucci #hermes #valentino #louisvuitton #dior #chanel #fendi #prada #bag #shoes #kelly #brikin #suitcase #shoeskid

Comments 0