บางครั้งเราก็รู้สึกดีกับการหยุดอยู่กับที่ แต่บางทีเราก็มีความอยากที่จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนสักที่ ต่อมาพอเราได้เคลื่อนที่ไปที่ไหนสักที่ เรากลับคิดถึงการที่เราได้หยุดอยู่กับที่... #ที่ชอบมีแต่ยังไม่ได้ไป

This entry was posted on 10/01/2019 at 04:15 by @watsonroaming . 1595 people liked and 82 people left a comment up to now.

Instant Engagement Rate

10 /10Percent of the audience who like or comment the posts


บางครั้งเราก็รู้สึกดีกับการหยุดอยู่กับที่ แต่บางทีเราก็มีความอยากที่จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนสักที่ ต่อมาพอเราได้เคลื่อนที่ไปที่ไหนสักที่ เรากลับคิดถึงการที่เราได้หยุดอยู่กับที่...
#ที่ชอบมีแต่ยังไม่ได้ไป

Comments 82

volleontour

Christian "Volle" Vollmert (@volleontour)

Definitely a really good one that one 😃 I actually like your whole profile too 😄 it's very unique. Many pretty photos in here 🙌 keep it up 👍 you are doing great 💪

Likes 1595 (last 100 likes only)