به آرامی شروع به مردن میکنی اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر لباس رنگی نپوشی #پابلو_نرودا . . . . .


به آرامی شروع به مردن میکنی 
اگر سفر نکنی،
اگر کتاب نخوانی،
اگر لباس رنگی نپوشی 
#پابلو_نرودا
.
.
.
.
.

Comments 12

masoome.74

masoome. (@masoome.74)

زندگی جریان داره مثل رودخونه که همیشه جریان داره اروم بودن یا خروشان بودن اون بسته به خودآدم هاست زندگی زیبایی رو برات آرزومیکنم ای بهترین عکاس و هنرمند😘😘❤❤

Likes 160 (last 100 likes only)