Səbahəttin Ali 👓 Xəz Paltolu Madonna 📖🕯💭 Yazıçı elə yazmışki portret insanın gözlərinin önündə canlanır vəkitabın hər səhifəsini həyəcanla vərəqləməyə başlayırsan.Hər sətrini oxuduqca insanın təsirlənməməsi qeyri mümkün.Kitabın baş qəhrəmanı olan Raif əfəndi eyni zamanda özünə qapalı biridir.Onun tək dostu kitabları idi.Və bir gün həyatını tək bir anla dəyişər.İş üçün Almaniyaya gedər və hər şey ondan sonra olar.AlmAniyada sabun fabrikində işə düzələr sonra zamanla işə getməz Almaniyada parkları sərgiləri gəzər.Bir gün qazetdə reklamını gördüyü bir sərgiyə gedər və sənət qaleriyasında heyran qaldığı bir tabloyla qarşılaşar."Madonna delle Arpie"adlı tablodakı Məryəm Ana (Madonna) təsvirinə bənzədiyini düşünər və sonra heyran olduğu tablodaki üzün saxibiylə qarşılaşar #sabahattinali #kürkmantolumadonna #edebiyat #kitapsözleri Çaşka @xamsa_ ☕


Səbahəttin Ali 👓
Xəz Paltolu Madonna 📖🕯💭
Yazıçı elə yazmışki portret insanın gözlərinin önündə canlanır vəkitabın hər səhifəsini həyəcanla vərəqləməyə başlayırsan.Hər sətrini oxuduqca insanın təsirlənməməsi qeyri mümkün.Kitabın baş qəhrəmanı olan Raif əfəndi eyni zamanda özünə qapalı biridir.Onun tək dostu kitabları idi.Və bir gün həyatını tək bir anla dəyişər.İş üçün Almaniyaya gedər və hər şey ondan sonra olar.AlmAniyada sabun fabrikində işə düzələr sonra zamanla işə getməz Almaniyada parkları sərgiləri gəzər.Bir gün qazetdə reklamını gördüyü bir sərgiyə gedər və sənət qaleriyasında heyran qaldığı bir tabloyla qarşılaşar."Madonna delle Arpie"adlı tablodakı Məryəm Ana (Madonna) təsvirinə bənzədiyini düşünər və sonra heyran olduğu tablodaki üzün saxibiylə qarşılaşar 
#sabahattinali #kürkmantolumadonna #edebiyat #kitapsözleri

Çaşka @xamsa_ ☕
Səbahəttin Ali 👓
Xəz Paltolu Madonna 📖🕯💭
Yazıçı elə yazmışki portret insanın gözlərinin önündə canlanır vəkitabın hər səhifəsini həyəcanla vərəqləməyə başlayırsan.Hər sətrini oxuduqca insanın təsirlənməməsi qeyri mümkün.Kitabın baş qəhrəmanı olan Raif əfəndi eyni zamanda özünə qapalı biridir.Onun tək dostu kitabları idi.Və bir gün həyatını tək bir anla dəyişər.İş üçün Almaniyaya gedər və hər şey ondan sonra olar.AlmAniyada sabun fabrikində işə düzələr sonra zamanla işə getməz Almaniyada parkları sərgiləri gəzər.Bir gün qazetdə reklamını gördüyü bir sərgiyə gedər və sənət qaleriyasında heyran qaldığı bir tabloyla qarşılaşar."Madonna delle Arpie"adlı tablodakı Məryəm Ana (Madonna) təsvirinə bənzədiyini düşünər və sonra heyran olduğu tablodaki üzün saxibiylə qarşılaşar 
#sabahattinali #kürkmantolumadonna #edebiyat #kitapsözleri

Çaşka @xamsa_ ☕
Səbahəttin Ali 👓
Xəz Paltolu Madonna 📖🕯💭
Yazıçı elə yazmışki portret insanın gözlərinin önündə canlanır vəkitabın hər səhifəsini həyəcanla vərəqləməyə başlayırsan.Hər sətrini oxuduqca insanın təsirlənməməsi qeyri mümkün.Kitabın baş qəhrəmanı olan Raif əfəndi eyni zamanda özünə qapalı biridir.Onun tək dostu kitabları idi.Və bir gün həyatını tək bir anla dəyişər.İş üçün Almaniyaya gedər və hər şey ondan sonra olar.AlmAniyada sabun fabrikində işə düzələr sonra zamanla işə getməz Almaniyada parkları sərgiləri gəzər.Bir gün qazetdə reklamını gördüyü bir sərgiyə gedər və sənət qaleriyasında heyran qaldığı bir tabloyla qarşılaşar."Madonna delle Arpie"adlı tablodakı Məryəm Ana (Madonna) təsvirinə bənzədiyini düşünər və sonra heyran olduğu tablodaki üzün saxibiylə qarşılaşar 
#sabahattinali #kürkmantolumadonna #edebiyat #kitapsözleri

Çaşka @xamsa_ ☕

Comments 4

Likes 789 (last 100 likes only)