Sau 3 tháng 😚 My house ❤ P/S: Để chụp đc những bức ảnh này phải kiễng và chồng tận 2 chồng ghế 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #myhouse #giant #green #tree #flowers #flower #petal #petals #nature #beautiful #love #pretty #plants #blossom #spring #summer #flowerstagram #flowerslovers #botanical #floral #florals #flowermagic #instablooms #bloom #blooms #botanical #floweroftheday


Sau 3 tháng 😚 My house ❤
P/S: Để chụp đc những bức ảnh này phải kiễng và chồng tận 2 chồng ghế 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #myhouse #giant #green #tree
#flowers #flower #petal #petals #nature #beautiful #love #pretty #plants #blossom #spring #summer #flowerstagram  #flowerslovers #botanical #floral #florals #flowermagic #instablooms #bloom #blooms #botanical #floweroftheday
Sau 3 tháng 😚 My house ❤
P/S: Để chụp đc những bức ảnh này phải kiễng và chồng tận 2 chồng ghế 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #myhouse #giant #green #tree
#flowers #flower #petal #petals #nature #beautiful #love #pretty #plants #blossom #spring #summer #flowerstagram  #flowerslovers #botanical #floral #florals #flowermagic #instablooms #bloom #blooms #botanical #floweroftheday
Sau 3 tháng 😚 My house ❤
P/S: Để chụp đc những bức ảnh này phải kiễng và chồng tận 2 chồng ghế 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #myhouse #giant #green #tree
#flowers #flower #petal #petals #nature #beautiful #love #pretty #plants #blossom #spring #summer #flowerstagram  #flowerslovers #botanical #floral #florals #flowermagic #instablooms #bloom #blooms #botanical #floweroftheday

Comments 3

Likes 82